ЗАЛИШИТИ ЗАЯВКУ
(Це займе не більше 2-х хвилин)

Залиште заявку на проведення діагностики
заземлювальних пристроїв Вашого об’єкту.

Замовити діагностику ЗП

Діагностика стану заземлювальних пристроїв (ЗП)

Заземлювальний пристрій – основний елемент електроустановки, що забезпечує нормальне функціонування обладнання об’єкту (станції, підстанції, будівель різного призначення тощо) та безпеку обслуговуючого персоналу.

Навіщо?

Якщо у Вас:

 • відсутня або застаріла проектна документація на заземлювальний пристрій
 • є сумніви у його цілісності та справності у зв’язку з довготривалою експлуатацією (більше 20 років)
 • на станції (підстанції) у результаті удару блискавки або короткого замикання пошкоджується силове обладнання, пристрої релейного захисту та автоматики, кабелі, трубопроводи різного призначення

то необхідно виконати електромагнітну діагностику та оцінити працездатність заземлювального пристрою.

Чому?

На даний час електроенергетика України використовує станції (підстанції), які було введено до експлуатації 30 та більше років тому.

Інформація про конструктивне виконання ЗП або втрачена, або недостовірна, так як ЗП зазнає істотних змін під впливом низки факторів:

 • відхилення від проекту на стадії монтажу ЗП
 • заміна обладнання або розширення об’єкту
 • корозія ЗП

Завдяки нашій методиці можливо:

Відновити конструктивне виконання ЗП без проектної документації, розкриття ґрунту та відключення обладнання.

Визначити значення нормованих параметрів:

 • опір ЗП
 • напруга дотику
 • напруга на ЗП
 • опір контактних з’єднань

Оптимізувати трудовитрати при виконанні модернізації, реконструкції об’єкту, а також при ремонтно-відновлювальних роботах.

При проведенні діагностики ЗП визначаються:

Реальне розташування штучних та природніх заземлювачів

Опір ЗП (експериментальним або розрахунковим шляхом)

Напруга дотику на обладнанні при моделюванні КЗ

Наявність та якість зв’язків обладнання із ЗП

Питомий опір ґрунту методом вертикального електричного зондування

Місця можливого виносу високого потенціалу за територію об’єкту

Корозійний стан штучних заземлювачів ЗП

Імпульсний опір заземлювачів блискавковідводів, що стоять окремо

Розрахункова напруга дотику на обладнанні та розподіл потенціалів при реальному струмі КЗ

У результаті виконаних робіт Ви отримуєте:

План-схему існуючого ЗП з
рекомендаціями

Докладний протокол випробувань з аналізом поточного технічного стану ЗП та рекомендаціями з приведення ЗП у відповідність до вимог нормативних документів при мінімізації витрат

Протоколи вимірів
(розрахунку):

 • опору ЗП
 • напруги дотику
 • напруги на ЗП
 • опору контактних з’єднань
 • питомого опору ґрунту

Обсяг ремонтно-відновлювальних
робіт

Паспорт
на ЗП

З використанням електромагнітної діагностики нами обстежено більше 1000 високовольтних підстанцій класу напруги від 35 кВ до 750 кВ включно у 24 областях України.

Періодичність випробувань ЗП

Перевірка у повному обсязі - для знов введених ЗП і після капітального ремонту та реконструкції

Вимір опору ЗП - після монтажу, перебудови та капітального ремонту, але не рідше одного разу на 12 років

Позапланова перевірка – за відсутності даних про стан ЗП

Вимір напруги дотику в контрольних точках – після монтажу, ремонту ЗП, але не рідше одного разу на 6 років

Перевірка ЗП із терміном експлуатації більше 25 років – від 6 до 12 років за рішенням технічного керівника підприємства

Перевірка напруги на ЗП – після монтажу, ремонту, але не рідше одного разу на 12 років

Перевірка конструктивного виконання ЗП – після кожного ремонту, але не рідше одного разу на 12 років

Перевірка корозійного стану елементів ЗП – не рідше одного разу на 12 років

Несправності, що зустрічаються найчастіше:

Невідповідність сітки ЗП вимогам нормативних документів

Обриви заземлювальних провідників або непід’єднане до ЗП обладнання

Перевищення довжини заземлювального провідника

Обладнання під’єднано до ЗП не окремим відгалуженням

ЗП ВРП різних класів напруги не мають зв’язку між собою

Відсутність контакту на перетині магістралей

Чому саме ми?

Ми маємо більше ніж двадцятирічний досвід проведення діагностики стану заземлювальних пристроїв та виконали відповідні роботи на більше ніж 1000 енергетичних об’єктах України. Ми є авторами методик та чотирьох нормативних документів з діагностики заземлювальних пристроїв, за безпосередньої участі наших співробітників підготовані та видані глави 1.7 і 4.2 ПУЕ. Роботи виконуються вимірювальними комплексами власної розробки та виробництва. Для розрахунку нормованих параметрів реальних ЗП використовуються розроблені нами програмні комплекси.

Ми продовжуємо покращувати якість та підвищувати ефективність послуг, які надаємо: розробляється нове обладнання для експериментальних вимірів та програмні засоби для виконання розрахунків, завдяки чому знижуються трудовитрати на виконання реконструкції заземлювальних пристроїв відповідно до сучасних вимог.